دکتر ایرج حق شناس

فوق تخصص بیماریهای نوزادان


بیوگرافی

در نيمه اول تيرماه 1316 در نی ريز فارس در خانواده ای با ایمان متولد شدم، پدرم مرحوم حاج میرزا محمد حق شناس و مادرم مرحومه حاجیه رباب خانم داوری و نوه مرحوم حاج میرزا اکبر حق شناس و فاطمه بیگم طباطبائی و مرحوم حاج میرزا اسدالله داوری و زهرا بیگم مصطفوی . در سال 1349 ازدواج کرده که ثمره اين ازدواج دو دختر و يک پسر و نوه های عزيزم علی و پويا و دیانا خانم هستند که زندگی ما را شيرين کرده اند.
تحصيلات ابتدائی و سيکل را از سال 1323 تا 1333 در دبستان بختگان و دبيرستان احمد نیريز و سيکل دوم دبيرستان را از سال 1333 تا 1336 در دبيرستان شاهپور شیراز به اتمام رساندم.
تحصيلات دانشگاهی را در دانشکده پزشکی شيراز از سال 1336 تا سال 1343 گذرانده و از سال 1343 تا 1344 خدمت نظام وظيفه را بعنوان سپاهی بهداشت در توابع جيرفت و بشاگرد انجام نموده و بعلت خدمات درمانی و بهداشتی به مردم محروم آن منطقه بعنوان سپاهی نمونه معرفی گرديدم.
از سال 1345 تا 1349 بعنوان مسئول طب پيشگيری در شهرستانهای استهبان و داراب و فسا در استخدام سازمان برنامه انجام وظيفه نموده و ازسال 1349 برای ادامه تحصيل عازم آمريکا گرديدم و پس از سه سال تحصيل در ايالت ميشيگان و دو سال در ايالت تنسی و گذراندن پنج سال دوره اطفال و نوزادان و موفقيت در بورد ايالتی ميشيگان و اخذ مجوز طبابت در آمريکا،در مردادماه 1354 خدمات آموزشی و درماني خود را در بخش اطفال و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز نموده و از تاريخ 27/03/56 لغايت 18/06/58 علاوه بر مسئوليت درمانی و آموزشی بنا به پيشنهاد جناب آقای دکتر فضل الله سرلتی مدير گروه وقت و بنيانگذار بخش اطفال دانشکده پزشکی اصفهان بعنوان معاونت گروه معرفی گرديدم.
مجددا" در تاريخ 28/08/70 بمدت دو سال و از تاريخ 24/09/76 تا اواسط سال 1382 بمدت 6 سال مديريت گروه را بر عهده داشتم.در تاريخ 31/03/76 از مرتبه دانشياری به مرتبه استادی ارتقاء يافته و علاوه بر مسئوليت گروه و مسئوليت بخش نوزادان ، مدیریت کميته ترويج تغذيه با شير مادر استان و مدیریت کميته احياء نوزادان را عهده دار بودم که با همکاری اعضاء محترم هيئت علمی گروه اطفال و اعضاء محترم گروههای بيهوشی،زنان و مامائی و همکاران محترم دانشکده پرستاری و مامائی و اعضاء محترم معاونت بهداشت و با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و احیاء نوزادان که جناب آقای دکتر مرندی و همکاران در ایران پایه گذاری نمودند به اجرا گذاشته شد . کارشناس اطفال در هیئت تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان طی حکم شماره 6168 در تاریخ 09/09/88
علاوه بر برنامه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادر در استان اصفهان قسمتی از برنامه های آموزشی استانهای چهار محال بختیاری،کرمان،يزد،کرمانشاه،خوزستان و لرستان هم به عهده اینجانب بود که با همکاری اعضاء محترم هيئت علمی آن استانها انجام گرديد. در سال تحصيلی 78-77 بعنوان استاد نمونه انتخاب گرديدم و در اسفندماه 82 با تقاضای شخصی به افتخار بازنشستگی نائل آمدم.


مطالب ویـژه


Endocrine Disorders


Infectious Disorders


Skin Disorders


Obse infant


Metabolic Disorders


High Risk New Borns


Hyper Bilirubinemia


Chromososome Disorders


Abdominal wall defects


Brain Disorders


Genetic Disorders


Skeletal Abnormalities


Teratomas


Twin and multiple baby and conjoined twins


Medical articles


صفحه اصلیبیوگرافیاطلس پزشکی نوزادانفیلم مستند طبیبان حاذقسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرEndocrine DisordersGenetic DisordersHigh Risk New BornsHyper BilirubinemiaInfectious DisordersMedical articlesMetabolic DisordersAddressObse infantAtlas of Persian NeonatologyRefrenceCare And Feeding Of Infant At HomeSkeletal AbnormalitiesIntroductionSkin DisordersMedical articlesTeratomasTwin and multiple baby and conjoined twinsAbdominal wall defectsBrain DisordersChromososome Disorders